Livrare gratuită pentru comenzile peste 250 RON

MustelaREGULAMENT CAMPANIE „Adoptă un Copac cu Mustela”

REGULAMENT CAMPANIE „Adoptă un Copac cu Mustela”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei „Adoptă un Copac cu Mustela” (denumit în continuare „Campanie”) este S.C. Expert Cosmetics S.R.L cu sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady nr 107, sector 3.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 01.09.2023-30.11.2023.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanți la înscrierea în Campanie exclusiv în scopul anunțării și identificarii câstigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la Campanie, utilizatorii trebuie să achiziționeze minim un produs din gama Mustela certificată organic din Farmacia Tei și/sau Bebe Tei, fie din locațiile fizice fie online de pe https://comenzi.farmaciatei.ro/ și/sau https://comenzi.bebetei.ro/, să completeze toate câmpurile obligatorii pentru înscriere din secțiunea „Formular înscriere” disponibilă pe site-ul campaniei și totodată să încarce factura sau bonul fiscal care să ateste achiziția produsului.

Link-ul pentru înscriere în Campanie este

Pentru a participa la Campanie, utilizatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai sus.

Produsele care fac parte din gama Mustela certificată organic sunt următoarele:

  • Gel de curățare pentru păr și corp certificat organic 400ml,
  • ECO REFILL Gel de curățare certificat organic 400ml,
  • Apă micelară pentru față și corp certificată organic 400ml,
  • Cremă hidratantă pentru față și corp certificată organic 150ml,
  • Cremă pentru zona scutecului certificată organic 75ml,
  • Balsam multi-funcțional certificat BIO cu 3 extracte de avocado 75ml.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Câștigătorii vor participa la acțiunea de plantare ce va avea loc în perioada februarie-aprilie 2024.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Câștigătorii va fi desemnați aleator, prin tragere la sorți. Vor exista trei câștigători. Toți participanții la Campanie trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Tragerea la sorți va avea loc pe 11.12.2023, prin aplicația random.org.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorii vor fi anunțați prin email în maximum 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți.  

Câștigătorii vor fi anunțati pe pagina de Facebook Mustela Romania la postarea inițială de Campanie. Câștigătorii trebuie să trimită informațiile de livrare solicitate de către Organizator în vederea stabilirii detaliilor necesare participării la acțiunea de plantare.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de către Organizator, prin același mecanism, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECŢIUNEA 9. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA

Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor.

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data menționată în postarea Campaniei și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit în secțiunea Blog a site-ului www.expertcosmetics.ro. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Mustela Romania.

SECŢIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între SC EXPERT COSMETICS SRL și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Înapoi sus